Meester Vertalers is in 2010 opgericht door mij, mr. Miranda Donkersloot. Ik ben jurist en daarnaast opgeleid als vertaler Engels – Nederlands. Ik heb brede ervaring in het vertalen en schrijven van Engelse en Nederlandse teksten. Bovendien heb ik in Engeland en Ierland gewoond en gewerkt. Ik ben beëdigd vertaler sinds 2003 en ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en lid van de Vereniging SIGV voor gerechtstolken en -vertalers. De vertaalopleiding en -ervaring gecombineerd met een juridische achtergrond garanderen u de beste kwaliteit.