Een bezoekje aan de rechtbank

Beëdigde vertaling, legalisatie en apostille

Hoe mijn rechtbankbezoek jou internationale kansen biedt

Deze week startte ik met een bezoekje aan de rechtbank. Waarom, vraag je je misschien af! Dat zal ik je vertellen: Een van mijn opdrachtgevers moest een document indienen bij een overheidsinstantie in het Verenigd Koninkrijk voor een vergunning om daar zakelijke activiteiten te mogen uitoefenen. Daarvoor had hij een legalise the sworn translation that you will need for working or studying abroad. nodig die ook gelegaliseerd moest worden om zo het document daar rechtsgeldig te maken en om ervoor te zorgen dat die overheidsinstantie het document accepteert. Legalisatie gebeurt bij de rechtbank. Voor het Verenigd Koninkrijk is voor de legalisatie alleen een apostille voldoende.

Beëdigde vertaling, legalisatie en apostille

Dit is wat ik heb geregeld voor mijn opdrachtgever, zodat hij zijn document kan indienen en vervolgens in het buitenland zaken kan doen:

  • Beëdigde vertaling: Het maken van een beëdigde vertaling van het oorspronkelijke document is de eerste stap. Ik heb ervoor gezorgd dat de vertaling voldoet aan alle richtlijnen voor beëdigde vertalingen. Dit betekent onder meer dat de vertaling aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, maar ook dat mijn stempel en handtekening erop zijn gezet en dat mijn verklaring eraan is gehecht waarin staat dat ik de tekst naar eer en geweten correct hebt vertaald. Zo kan de overheidsinstantie in het Verenigd Koninkrijk het document en de vertaling accepteren.
  • Bezoek aan de rechtbank: Vervolgens ben ik met de beëdigde vertaling naar de rechtbank gegaan. Daar vindt de legalisatieprocedure plaats. De bode van de rechtbank controleert of mijn handtekening echt is. Ook kijkt de rechtbank of de vertaling is vastgemaakt aan de brontekst en mijn verklaring en of alle pagina’s zijn voorzien van mijn stempel en paraaf.
  • Legalisatie: Na deze controle plaatst de rechtbank de apostille op het blad waarop mijn verklaring, stempel en handtekening zijn vermeld. Daarmee is de echtheid van de vertaling geverifieerd en de vertaling gelegaliseerd. Op deze manier kan de klant de vertaling rechtsgeldig in het buitenland (in dit geval in het Verenigd Koninkrijk) gebruiken.

Internationaal zaken doen

Deze procedure lijkt misschien simpel, maar vereist aandacht voor detail en kennis van de richtlijnen en overige vereisten. Hierbij komt mijn expertise goed van pas. Ik zorg er namelijk voor dat alles efficiënt en probleemloos verloopt, zodat jij zo snel mogelijk je zakelijke activiteiten in het buitenland kan starten of voortzetten.

Wil jij ook internationaal zaken doen en heb je daarvoor een beëdigde vertaling nodig die bovendien gelegaliseerd moet worden door middel van een apostille? Laat mij ervoor zorgen. Neem contact met me op via:

info@meestervertalers.nl of +31 (0)6 50515337

en stuur me je document, dan ga ik voor je aan de slag.

1 thought on “Een bezoekje aan de rechtbank”

Leave a comment

EN