Conclusies van advocaten-generaal van het Hof van Justitie van de EU

Sinds 2013 heb ik via een aanbestedingsprocedure vertalingen van het Engels naar het Nederlands verzorgd voor het Hof van Justitie van de EU van conclusies van advocaten-generaal en verzoeken om een prejudiciële beslissing van nationale rechters. Deze zijn openbaar en te raadplegen op de website van het Hof.

    Sinds 2013 heb ik via een aanbestedingsprocedure vertalingen van het Engels naar het Nederlands verzorgd voor het Hof van Justitie van de EU van conclusies van advocaten-generaal en verzoeken om een prejudiciële beslissing van nationale rechters. Deze zijn openbaar en te raadplegen op de website van het Hof: C-15/627, C-16-363, C-16/274, C-16/467, C-17/592, C-17/607, C-17/608, C-16/203, C-17/661, C-13/179, C-13/583, C-14/95, C-14/293, C-14/301, C-14/330, C-15/221, C-15/596, C-15/177, C-15/201, C-15/587, C-16/80, C-16/490, C-16/305, C-15/80, C-15/148, C-15/219, C-16/224, , C-15/276, , C-15/276, C-15/282, C-16/298, C-14/555, C-15/617, C-15/638, C-16/640, C-16/640, C-17/670, C-18/458, C-19/729, C-18/234, C-18/779, C-18/831, C-18/686, C-19/927, C-20/23, C-20/64, C-18/835, C-20/71, C-18/674, C-19/300, C-20/184, C-20/168, C-19/352, C-19/896, C-20/607, C-20/599, C-20/648, C-19/478, C-20/705, C-20/94, C-19/561, C-21/165, C-21/165, C-19/748, C-20/55, C-21/278, C-20/132, C-20/228, C-20/247, C-19/743, C-19/106, C-21/479, C-20/279, C-20/415, C-20/436 C-20/673, C-21/32, C-20/473, C-20/616, C-20/331, C-19/883, C-20/646, C-22/301, C-21/372, C-21/88, C-22/359, C-21/356, C-21/407, C-21/204, C-21/511, C-20/692.

    NL