Home

Uw documenten met juridische precisie vertaald en geredigeerd

Ik help internationale bedrijven en advocatenkantoren met de uitbreiding naar nieuwe markten en het sluiten van contracten door middel van:

Ik help expats, internationale kenniswerkers en internationale studenten met het indienen van officiële documenten door middel van:

Bedrijven

Bent u juridisch adviseur, advocaat of jurist en vertegenwoordigt u een bedrijf dat de ambitie heeft om uit te breiden naar het buitenland, dan moeten er taalbarrières worden overwonnen. Dat is vooral belangrijk met betrekking tot juridische documenten, zoals contracten, overeenkomsten, voorwaarden, etc. De vertaling van uw juridische documenten in de taal van uw zakenpartner kan ervoor zorgen dat u uw internationale zakelijke doelen behaalt, zoals:

  • Sluiten van contracten met internationale handelspartners
  • Lanceren van producten en diensten in het buitenland
  • Voldoen aan de Nederlandse regelgeving

Ik zorg ervoor dat uw juridische documenten nauwkeurig worden vertaald en/of gereviseerd, zodat u uw doelen kunt behalen. Daarbij houd ik rekening met de verschillende rechtsstelsels, culturele verschillen en rechtsgevolgen.

Particulieren

Bent u internationaal kenniswerker, expat of internationaal student en verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland of vanuit Nederland naar het buitenland of gaat u studeren in het buitenland? Dan moet u ervoor zorgen dat uw documenten geldig zijn in het desbetreffende land. U regelt dat eenvoudig met een (beëdigd) vertaling ervan.

NL