Beëdigde vertalingen

Wanneer is een beëdigde vertaling noodzakelijk?

Als u een rechtsgeldige vertaling van een officieel document nodig heeft en u dat document bij een officiële instantie in het buitenland moet inleveren.

Wanneer is een vertaling rechtsgeldig?

In Nederland beëdigt (of waarmerkt) een beëdigde vertaler de vertaling van uw officiële document. Op die manier zorgt de beëdigde vertaler ervoor dat de vertaling rechtsgeldig is en u de vertaling bij de officiële instantie kan inleveren.

Hoe ziet een beëdigde vertaling eruit?

 • De layout van de brontekst wordt in de vertaling zoveel mogelijk overgenomen
 • Op elke pagina van de brontekst en de vertaling is het stempel van de vertaler geplaatst;
 • Op elke pagina van de brontekst en de vertaling is de paraaf van de vertaler geplaatst
 • De vertaling wordt geleverd met de ondertekende verklaring van de vertaler. In de verklaring staat dat de beëdigde vertaler de vertaling naar eer en geweten heeft gemaakt; de beëdigde vertaler is ingeschreven in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers, en dat de vertaling woordgetrouw en nauwkeurig is.

Wat kost een beëdigde vertaling?

Voordat een beëdigde vertaling kan worden opgeleverd, moeten er veel handelingen worden verricht. Bovendien ben ik als beëdigd vertaler op basis van de wet verplicht om me bij te scholen en aan te tonen dat ik steeds over uitstekende vertaalvaardigheden beschik. Ik voldoe graag aan deze eisen, omdat ik hierdoor de kwaliteit van mijn werk voor u kan blijven waarborgen. U begrijpt dat ik hiervoor kosten en tijd moet investeren, welke worden weerspiegeld in mijn Prijslijst voor beëdigde vertalingen.

Download de prijslijst

Verzend de link naar:

Voor welke documenten is (mogelijk) een beëdigde vertalingen nodig?

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Overlijdensakte
 • Wilsverklaring of testament
 • Rijbewijs
 • VOG
 • Diploma, cijferlijst
 • Koopovereenkomst
 • Notariële akte
 • KvK-uittreksel
 • Statuten
 • Etc.

Een beëdigde vertaling is eenvoudig geregeld. U stuurt uw document per e-mail of post naar mij toe. Ik vertaal het document voor u en ik zorg ervoor dat de vertaling is opgemaakt volgens de richtlijnen voor beëdigde vertalingen. Daarna hecht ik de vertaling aan het document dat u aan mij heeft toegestuurd en stuur ik dat pakketje per post naar u toe.

beëdigd vertaler mr. M.C. Donkersloot

NL