Juridische Vertalingen Engels-Nederlands

voor zakelijke kansen in het buitenland

International business opportunities, working & studying abroad

Heb je een juridische vertaling nodig?

Vertegenwoordig je een bedrijf dat actief is in het buitenland of heb je de ambitie om uit te breiden naar het buitenland, dan moeten er taalbarrières worden overwonnen en heb je een juridische vertaling nodig. Dat is met name cruciaal voor juridische documenten, zoals contracten, overeenkomsten, voorwaarden, etc. De vertaling van juridische documenten in de taal van jouw zakenpartner kan ervoor zorgen dat jij je internationale zakelijke doelen behaalt, zoals:

 • Sluiten van contracten met internationale handelspartners
 • Lanceren van producten en diensten in het buitenland
 • Voldoen aan de regelgeving

Ik zorg ervoor dat jouw juridische documenten nauwkeurig worden vertaald en/of gereviseerd, zodat je jij internationale kansen kunt benutten. Daarbij houd ik rekening met de verschillende rechtsstelsels, culturele verschillen en rechtsgevolgen.

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

Wat is een juridische vertaling?

Een juridische vertaling is een vertaling van een juridisch document van de ene naar de andere taal. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de context, het rechtsgebied, de doelgroep en de wet- en regelgeving van het desbetreffende land.

Het vertalen van juridische documenten is een complex proces waarvoor specialistische kennis en ervaring is vereist. Ook gaat het vaak om vertrouwelijke informatie. Daarom heeft u een vertaler nodig die bekend is met het vakgebied en beschikt over juridische en taalkundige kennis en vertrouwelijk omgaat met uw documenten. Alleen dan kunt u rekenen op een vertaling van goede kwaliteit.

Een vertaalproject bestaat niet alleen uit de vertaling zelf. De tijd die nodig is om uw vertaalproject af te ronden hangt af van het onderwerp en de moeilijkheidsgraad. Wanneer u een juridische vertaling nodig heeft, is het noodzakelijk dat, de context duidelijk is, eventueel eerdere teksten, referentiemateriaal en stijlgidsen worden bekeken, terminologieonderzoek wordt gedaan, vragen worden gesteld indien de originele tekst onduidelijkheden bevat, en dat de vertaling wordt nagelezen. Op die manier zorg ik ervoor dat je een goede vertaling geleverd krijgt.

Welke documenten vertaal ik voor je?

 • Documenten in het kader van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming, zoals privacybeleid, privacyverklaring, cookieverklaring
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Overeenkomsten
 • Contracten
 • Statuten
 • Interne regelgeving, zoals gedragscodes, klokkenluidersregelingen
 • Etc.

Wat opdrachtgevers zeggen


  VRIJBLIJVENDE OFFERTE

  Heb je een vertaling nodig?
  Upload je bestand hieronder en ontvang een vrijblijvende offerte:

  Miranda Donkersloot
  Haskelant 2
  1722 LC Zuid-Scharwoude
  Nederland
  +31 (0)6 505 15 337
  NL