Inleiding

Meester Vertalers, gevestigd te Haskelant 2, 1722 LC Zuid-Scharwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring is weergegeven.

Miranda Donkersloot is eigenaar en functionaris gegevensbescherming van Meester Vertalers. U kunt met haar contact opnemen via info@meestervertalers.nl

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Meester Vertalers uw persoonsgegevens verwerkt. Er wordt uitgelegd voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u van deze rechten gebruik kunt maken.

Verwerking van persoonsgegevens

Meester Vertalers is een vertaalbureau dat zich bezighoudt met het vertalen van juridische documenten vanuit het Engels naar het Nederlands en vice versa. Meester Vertalers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze vertaaldiensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, indien u bijvoorbeeld als particulier verzoekt om persoonlijke documenten te laten vertalen of indien in een zakelijk document persoonsgegevens voorkomen.

Een aantal van deze gegevens worden niet in onze administratie vastgelegd, maar de brondocumenten met deze gegevens worden wel in ons archief opgeslagen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u actief in correspondentie of telefonisch aan ons verstrekt

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Meester Vertalers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als die voorkomen in de documenten die u door ons laat vertalen:

 • Gegevens over de gezondheid (vertaling van bijvoorbeeld brieven van artsen, onderzoeksrapporten)
 • Gegevens over strafrechtelijk verleden (vertaling van bijvoorbeeld een proces verbaal)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (vertaling van bijvoorbeeld geboortebewijs, paspoort, etc.)
 • Burgerservicenummer
 • Biometrische gegevens (zoals foto’s op paspoorten)

Doel van verwerking

Meester Vertalers verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • het vertalen van documenten met deze gegevens die u heeft aangeleverd
 • voor het verzenden van vertalingen
 • voor het opmaken van een offerte
 • voor het opmaken van de factuur
 • om telefonisch contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te voeren

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Meester Vertalers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • gewone persoonsgegevens:
  • zolang de zakelijke relatie voortduurt of tot 1 jaar nadat de zakelijke relatie is beëindigd,
  • zolang u toestaat dat wij uw persoonsgegevens bewaren
  • zolang de wettelijke bewaarplicht betreffende de administratie geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meester Vertalers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Cookies of vergelijkbare technieken

Meester Vertalers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken en we verzamelen geen gegevens over websitebezoekers.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meester Vertalers en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben in een computerbestand, naar u of een ander, door u aangewezen organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u sturen naar info@meestervertalers.nl

Meester Vertalers wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Meester Vertalers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meestervertalers.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Meester Vertalers behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.