Taalcheck

Weet u zeker of uw tekst juist is vertaald?

DeepL, ChatGPT, AI: Heeft u voor de vertaling van uw document gebruik gemaakt van AI (kunstmatige intelligentie), ChatGPT of een andere automatische vertaaltool? Dan bestaat het gevaar dat uw vertaling fouten bevat. Met name voor juridische documenten kan dit ernstige gevolgen hebben.

Kwaliteit: Vraagt u zich af of uw vertaling voldoet aan uw kwaliteitseisen? Laat uw vertaalde document dan controleren door een vertaalexpert. U krijgt dan taaladvies over de kwaliteit van de vertaling. Vervolgens kunt u ervoor kiezen de vertaling aan te laten passen aan uw kwaliteitseisen.

Begrijpelijke taal: Laat uw tekst controleren op begrijpelijke taal, zodat u zeker weet dat uw doelgroep uw boodschap begrijpt. Voor privacyverklaringen is het zelfs wettelijk verplicht dat begrijpelijke taal wordt gebruikt!

Welke mogelijkheden zijn er?

Machine Translation Post-editing

Kwaliteitscontrole

Begrijpelijke taal-check

Ik help u al vanaf € 249,95!

Heeft u vragen over deze dienst? Neem dan contact met mij op.

NL