Taaladvies

Weet u zeker of uw tekst juist is vertaald?

Heeft u voor de vertaling van uw document gebruik gemaakt van AI (kunstmatige intelligentie), ChatGPT of een andere automatische vertaaltool? Dan bestaat het gevaar dat uw vertaling fouten bevat. Met name voor juridische documenten kan dit ernstige gevolgen hebben.

Vraagt u zich af of uw vertaling voldoet aan uw kwaliteitseisen? Laat uw vertaalde document dan controleren door een vertaalexpert. U krijgt dan taaladvies over de kwaliteit van de vertaling. Vervolgens kunt u ervoor kiezen de vertaling aan te laten passen aan uw kwaliteitseisen.

Welke mogelijkheden zijn er voor u?

  • Snelle scan: ik werp een korte blik op uw vertaling en geef advies over de kwaliteit ervan en eventuele vervolgstappen.
  • Kwaliteitsbeoordeling: ik beoordeel uw vertaling uitgebreid en geef advies over de door te voeren wijzigingen.
  • Revisie: ik beoordeel uw vertaling uitgebreid en voer alle benodigde wijzigingen door.

Heeft u vragen over deze dienst? Neem dan contact met mij op.

NL