Van vertaling tot revisie

Is uw bedrijf actief in het buitenland?

Bent u juridisch adviseur, advocaat of jurist en vertegenwoordigt u een bedrijf dat de ambitie heeft om uit te breiden naar het buitenland, dan moeten er taalbarrières worden overwonnen. Dat is vooral belangrijk met betrekking tot juridische documenten, zoals contracten, overeenkomsten, voorwaarden, etc. De vertaling van juridische documenten in de taal van uw zakenpartner kan ervoor zorgen dat u uw internationale zakelijke doelen behaalt, zoals:

 • Sluiten van contracten met internationale handelspartners
 • Lanceren van producten en diensten in het buitenland
 • Voldoen aan de Nederlandse regelgeving

Ik zorg ervoor dat uw juridische documenten nauwkeurig worden vertaald en/of gereviseerd, zodat u uw doelen kunt behalen. Daarbij houd ik rekening met de verschillende rechtsstelsels, culturele verschillen en rechtsgevolgen.

Wat is een juridische vertaling?

Een juridische vertaling is een vertaling van een juridisch document van de ene naar de andere taal. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de context, het rechtsgebied, de doelgroep en de wet- en regelgeving van het desbetreffende land.

Het vertalen van juridische documenten is een complex proces waarvoor specialistische kennis en ervaring is vereist. Ook gaat het vaak om vertrouwelijke informatie. Daarom heeft u een vertaler nodig die bekend is met het vakgebied en beschikt over juridische en taalkundige kennis en vertrouwelijk omgaat met uw documenten. Alleen dan kunt u rekenen op een vertaling van goede kwaliteit.

Een vertaalproject bestaat niet alleen uit de vertaling zelf. De tijd die nodig is om uw vertaalproject af te ronden hangt af van het onderwerp en de moeilijkheidsgraad. Om voor u een goede vertaling te produceren, is het noodzakelijk dat, de context duidelijk is, eventueel eerdere teksten, referentiemateriaal en stijlgidsen worden bekeken, terminologieonderzoek wordt gedaan, vragen worden gesteld indien de originele tekst niet duidelijk is en de vertaling wordt nagelezen.

Welke documenten kan ik zoal voor u vertalen?

 • Documenten in het kader van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming, zoals privacybeleid, privacyverklaring, cookieverklaring
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Overeenkomsten
 • Contracten
 • Statuten
 • Interne regelgeving, zoals gedragscodes, klokkenluidersregelingen
 • Etc.

U hebt al een vertaling vanaf € 80!

NL